พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

Feature box title #1

โต๊ะทรงคำนวณ

    &...

ห้องเสวย อยู่บริเวณท้องพระโรงด้านหน้าสุด ในรัชสมัยพระบาทสมเด...

          อยู่ริมแยกทางที่จะไป...

Feature box title #1

หมู่พระที่นั่งบนพระนครคีรีตั้งอยู่บริเวณยอดเขาตะวันตก โดย...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่