พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          อยู่ริมแยกทางที่จะไป...

          พระที่นั่งสองชั้น...

ทิมดาบองครักษ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยว จัดแสดง...

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ตรงประตูนาร...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่