พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          โรงครัวหลวง อาคารโรงครัวส...

          หอระฆังรูปสี่เหลี่ยม...

          ปราสาทจัตุรมุขยอดปรางค์ห้...

          พระที่นั่งชั้นเดียวค...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรี



ภาพบางส่วน
แกลลอรี่