พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          ศาลานี้ตั้งอยู่ที่ไห...

          อยู่แยกไปทางด้านซ้าย...

ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ อยู่ในส่วนของท้องพระโรงด้านใน เป็นที่...

         บริเวณยอดกลางของเขามหาส...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่