พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ตรงประตูนาร...

ห้องทรงพระสำราญ อยู่บริเวณปีกทางทิศตะวันออกของพระที่นั่ง เป็...

          ตั้งอยู่ริมทางแยกที่...

         บริเวณยอดกลางของเขามหาส...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่