พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ อยู่ในส่วนของท้องพระโรงด้านใน เป็นที่...

          พระที่นั่งสองชั้น...

          ภายในพระราชฐานมีพระทวาร ๗...

Feature box title #1

ชั้นบน เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ แบ่งเป็น ห้องบรรทม ห้องฉลองพ...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่