พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          วัดมหาสมณาราม หรือ วัดเขา...

โรงม้า  อาคารที่พักม้า พาหนะที่ใช้โดยสารขึ้นมาบนพระนครค...

          พระที่นั่งสองชั้น...

         บริเวณยอดกลางของเขามหาส...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่