พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          ตั้งอยู่ทางลาดเหนือโ...

           หอนี้ตั้งอยู่บนยอดเ...

     เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดในหมู่พระที่...

ห้องพระสุธารสชา อยู่บริเวณท้องพระโรงด้านหน้าถัดมาจากห้องเสวย...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่