พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

Feature box title #1

ศาลาทัศนานักขัตฤกษ์ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาทางด้านทิศตะวันออกขอ...

          หอระฆังรูปสี่เหลี่ยม...

          ศาลาด่านกลาง อาคารที่ทำกา...

Feature box title #1

พระตำหนักสันถาคารสถาน นับเป็นอาคารที่ประทับขนาดใหญ่อีกหลั...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่