พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          ตั้งอยู่ทางลาดเหนือโ...

 ป้อมวิรุฬหกบริรักษ์ เป็นป้อมปราการ ตั้งอยู่บนไหล่เขาปร...

          พระที่นั่งสองชั้น...

Feature box title #1

ชั้นบน เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ แบ่งเป็น ห้องบรรทม ห้องฉลองพ...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่