พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

ห้องทรงพระสำราญ อยู่บริเวณปีกทางทิศตะวันออกของพระที่นั่ง เป็...

          หอทรงกลมสูงคล้ายกระโ...

ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ อยู่ในส่วนของท้องพระโรงด้านใน เป็นที่...

ห้องเสวย อยู่บริเวณท้องพระโรงด้านหน้าสุด ในรัชสมัยพระบาทสมเด...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่