พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          เป็นศาลาโถงขนาดเล็กสามหลั...

          พระที่นั่งชั้นเดียวค...

Feature box title #1

ภาพดังกล่าวถ่ายไว้ช่วงที่มีการบูรณะครั้งใหญ่ใน พ.ศ. 2525 ...

          ศาลานี้ตั้งอยู่ที่ไห...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่