พระนครคีรี

การเข้าชม


วันเวลา เปิด-ปิด อัตราค่าเข้าชม

วันเวลา เปิด-ปิด อัตราค่าเข้าชม

          เปิดให้บริการทุกวัน 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อัตราค่าเข้าชม  

ชาวไทย 20 บาท

ชาวต่างประเทศ 150 บาท

นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)ได้โดยการเดินขึ้นหรือโดยสารรถรางไฟฟ้า (ตั๋วไป-กลับ) มีอัตราเสียค่าบริการดังนี้

- แบบขึ้น-ลง

ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 15 บาท (อัตราชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 15 บาท)

- แบบเที่ยวเดียว

ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท (อัตราชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 15 บาท)

กรณีที่เด็กสูงไม่เกิน 90 ซม. ขึ้นรถรางฟรี (รถรางฯ เปิด 8.30-16.30 น.)

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ

           สถาบันการศึกษา และองค์กรภาครัฐที่มีความประสงค์จะเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถส่งเอกสารแจ้งการขอเข้าชมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนวันเข้าชม โดยสามารถส่งเอกสารได้ทาง Fax 032-425600 และทางอีเมล kaowang_petch@hotmail.com 

บริการ

          การบรรยายนำชม ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรบรรยายนำชม สามารถติดต่อขอได้ล่วงหน้าได้ทางโทรศัพท์ (กรุณาติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าชม)  
          บริการข้อมูลวิชาการ  การบริการข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑสถาน และ โบราณวัตถุสามารถติดต่อได้ที่งานวิชาการ อาคารสำนักงาน(พระที่นั่งสันถาคารสถาน) ในวันและเวลาราชการ
          เครื่องอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ
รถวีลแชร์ ผู้เข้าชมที่มีความประสงค์จะใช้รถวีลแชร์สามารถติดต่อได้ที่อาคารประชาสัมพันธ์ (ทิมดาบราชองครักษ์)  
ลิฟท์สำหรับรถวีลแชร์ สำหรับนำผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถวีลแชร์สามารถใช้บริการลิฟท์สำหรับวีลแชร์เข้าชมหมู่พระที่นั่งได้

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าชม

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าชม
       การเข้าชมโบราณสถาน
               ๑. กรุณาแต่งกายสุภาพ
               ๒. ไม่ขีดเขียนโบราณสถาน
               ๓. ไม่ทำลาย ทำให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถาน
               ๔. ห้ามนำอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมีอันจะก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในอุทยานประวัติศาสตร์
               ๕. กรุณารับประทานอาหารและทิ้งขยะในที่ๆจัดไว้ให้
               ๖. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในเขตอุทยานประวัติศาสตร์
               ๗. ไม่กระทำการใดๆอันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์
       การเข้าชมพิพิธภัณฑสถาน
              ๑. กรุณาแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีไม่สวมกางเกงหรือกระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อสายเดี่ยว
              ๒. ห้ามจับต้อง หยิบฉวย หรือทำความเสียหายให้เกิดกับโบราณวัตถุ
              ๓. ห้ามถ่ายภาพภายในอาคารพิพิธภัณฑสถาน
              ๔. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าในอาคารพิพิธภัณฑสถาน
             ๕. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพิพิธภัณฑสถาน
             ๖. ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆที่เป็นการรบกวนผู้เข้าชมท่านอื่น
             ๗. กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าอาคารพิพิธภัณฑสถาน
                    * ลิง ข้อควรระวัง
                            ๑. ลิงเป็นสัตว์ป่า มีความดุร้ายตามธรรมชาติและสามารถทำให้เกิดอันตรายได้
                            ๒. ห้ามให้อาหารลิง เพราะเป็นการทำลายพฤติกรรม วีถีชีวิตตามธรรมชาติของลิงและก่อให้เกิดความสกปรกแก่โบราณสถาน
                            ๓. ห้ามยุแหย่ พยายามจับต้อง หรือทำให้เกิดอันตรายแก่ลิง เพราะอาจถูกลิงทำร้ายได้
                            ๔. ควรระมัดระวัง กระเป๋าหิ้ว แก้วน้ำ ถุงอาหาร เพราะอาจถูกลิงแย่งได้
                            ๕. หากถูกลิงแย่งของ ไม่ควรยื้อแย่งกับลิงเพราะอาจทำให้ลิงกัดได้ หากเป็นของสำคัญ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนำกลับคืน
                            ๖. ไม่ควรให้เด็กเล็กถืออาหารหรือเครื่องดื่ม เพราะอาจถูกลิงทำร้ายได้