พระนครคีรี

ปฏิทินกิจกรรม


150 ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

|
1728 ครั้ง
|
blog_2
วันมหาปวารณา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (วันที่ 24 ตุลาคม 2561) เป็นวันครบ 150 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันสำคัญนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดงานเสวนาโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และงานบำเพ็ญกุศลุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "แผ่นดินพระจอมเกล้า สยามวิวัฒน์" ขึ้น ณ พระที่นั่งสันถาคารสถาน โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

08.30 น. - 09.30 น. ลงทะเบียน ณ พระที่นั่งสันถาคารสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

09.30 น. - 10.00 น. พิธีเปิด โดย อธิบดีกรมศิลปากร ประธานในพิธี

10.00 น. - 11.00 น. การบรรยายเรื่อง เพชรบุรีแผ่นดินแห่งพระมหากรุณา โดย ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว

11.00 น. - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง พระมหากษัตริย์มหัศจรรย์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

13.00 น. - 14.00 น. การบรรยายเรื่อง รัชกาลที่ 4 กับพระราชไมตรีต่างแดน โดย รศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14.00 น. - 15.00 น. การบรรยายเรื่อง สรรพคราสหว้ากอ โดย นายอารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

15.00 น. - 16.00 น. การบรรยายเรื่อง พระเมรุมาศในรัชกาลที่ 4 โดย อาจารย์ณัฐกฤต สุนทรีรัตน์ สถาปนิกและอาจารย์พิเศษ ด้านสถาปัตยกรรมไทย

16.00 น. - 17.00 น. การบรรยายเรื่อง อภินิหารการประจักษ์ โดย นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ กรมศิลปากร

17.30 น. - 18.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง "แผ่นดินพระจอมเกล้า สยามวิวัฒน์" โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี

18.30 น. - 19.30 น. จาริกธรรมที่วัดมหาสมณาราม โดย นางสาวนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว ณ วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร

19.30 น. - 20.30 น. งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ ตามที่อยู่เว็บไซต์นี้ https://goo.gl/forms/aLEyRAibyr8pqDrG2
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง inbox ของเพจ หรือโทรศัพท์ 032-425600 E-mail : kaowang_petch@hotmail.com