พระนครคีรี

การจัดแสดง


ห้องสรง/ลงพระบังคน (พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ )

|
2471 ครั้ง
|
blog_2
ห้องสรง/ลงพระบังคน อยู่บริเวณปีกทางทิศตะวันตกของพระที่นั่ง เป็นห้องขนาดย่อม มีประตูเชื่อมต่อกับกลุ่มอาคารในเขตนารีประเวศ ซึ่งเป็นที่ประทับของฝ่ายใน และข้าราชบริพารซึ่งเป็นผู้หญิง ห้องนี้เดิมเป็นห้องที่ประทับของฝ่ายใน ภายหลังได้รับการปรับปรุงเป็นห้องสรงน้ำและห้องฉลองพระองค์แบบตะวันตก