พระนครคีรี

การจัดแสดง


ศาลาราย

|
544 ครั้ง
|
blog_2
          เป็นศาลาโถงขนาดเล็กสามหลัง สำหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆ