พระนครคีรี

การจัดแสดง


โบราณวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษ เรื่อง

|
770 ครั้ง
|
blog_2
โต๊ะทรงคำนวณ     โต๊ะทรงคำนวณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔) ทำจากไม้สัก หน้าโต๊ะติดกระดานชนวนสามารถปรับตั้งขึ้นมาได้ มีลิ้นชักสองข้าง ขาโต๊ะเป็นขาคู้ มีการกลึงขอบให้กลมมนหรือเหลี่ยมอย่างประณีตซึ่งเป็นการตกแต่งที่เป็นที่นิยมในยุควิคตอเรียของประเทศอังกฤษ (คริสต์ศักราช ๑๘๓๗ – ๑๙๐๑) และตกแต่งด้วยการลงรักปิดทอง สันนิษฐานว่าเป็นของที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ทำขึ้นเพื่อทรงใช้

รถไฟจำลอง     รถไฟจำลอง เป็นเครื่องมงคลราชบรรณาการที่สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรโปรดฯ ให้ เซอร์ จอห์น เบาว์ริ่ง (Sir John Bowring) นำเข้ามาถวายเมื่อคราวอัญเชิญพระราชสาส์นจากสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย มาเจริญพระราชไมตรีกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔) เมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๘ มีลักษณะเป็นรถไฟจำลอง ๕ โบกี้ ยาว ๒๑๘ เซนติเมตร สามารถแล่นได้ด้วยพลังงานไอน้ำ

ปืนพระสุบินบรรดาล     ปืนพระสุบินบรรดาล มีขนาดยาว ๖๑ เซนติเมตร สูง ๓๑ เซนติเมตร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔) โปรดฯ ให้บริษัทต่างประเทศออกแบบและหล่อขึ้นตามพระสุบิน เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๔ นับเป็นปืนใหญ่กลกระบอกแรกของสยาม

แผ่นไม้จำหลักตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     แผ่นไม้ทรงกลม จำหลักเป็นตราพระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดินและประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๒ เซนติเมตร

พระพุทธรูปเขียนบนแผ่นกระจก     พระพุทธรูปเขียนสีบนแผ่นกระจก กรอบทำจากไม้แกะสลักลงรักปิดทอง สูงประมาณ ๑๑๖.๓ เซนติเมตร กว้าง ๕๘.๕ เซนติเมตร เป็นของที่สั่งทำขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔) ทรงผนวช เดิมเก็บไว้อยู่ที่วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี อายุราว ๒๐๐ ปีมาแล้ว

พระเจดีย์ถมปัด     พระเจดีย์ถมปัด สูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร กว้าง ๒๑.๗ เซนติเมตร เป็นพระเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔) ทรงออกแบบและให้ทำขึ้น เป็นพระเจดีย์ทรงลังกา อันเป็นรูปแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดับรูปพระจตุปัฏฐานที่บริเวณองค์ระฆัง สามารถเปิดออกได้ ภายในบรรจุพระธรรม

ใบโพธิ์ทองในกรอบรูป     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔) พระองค์โปรดฯ ให้มีการตามหาหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยามาปลูกในสยาม โดยมีชาวต่างประเทศหามาถวายได้ในที่สุด ใบโพธิ์นี้สันนิษฐานว่าเป็นใบจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ชาวต่างชาตินำมาถวายนั้น พระองค์โปรดฯ ให้นำมาปิดทองและเข้ากรอบรูปไว้ ที่น่าสนใจ คือ ใบโพธิ์ทองนี้ปรากฏอยู่ในรายชื่อสิ่งของที่เคยจัดแสดงอยู่ในหอคองคอเดียซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ด้วย

บาตรน้ำมนต์     บาตรน้ำมนต์ ทำจากไข่นกกระจอกเทศ เรียกกันว่า โอทเรศ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔) โปรดฯ ให้ทำขึ้นหลายใบเพื่อใช้ในการพระราชพิธีต่าง ๆ

ลับแลรูปพระพุทธเจ้า     ลับแลไม้ฝังมุก บริเวณตรงกลางเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางมารวิชัยประทับในเรือนแก้ว มีหมู่พระอสีติมหาสาวกนั่งล้อมรอบ เป็นลับแลที่ได้รับการเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาแต่เดิม

พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     พระเก้าอี้แบบตะวันตก ทำจากไม้ บุด้วยผ้า จำหลักลายปิดทอง เหนือพนักพิงมีตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔)

ศิลาจารึกในพระสุทธเสลเจดีย์     ศิลาจารึกที่พบในพระสุทธเสลเจดีย์ คาดว่าน่าจะถูกใส่ไว้เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔) โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างพระเจดีย์ที่หลังพระวิหารน้อย พระนครคีรี

บาตรดินเผา     บาตรดินเผารมดำ มีฐานรองทำจากไม้ทาสีแดง เขียนลายเส้นสีดำที่ฐาน เป็นของที่ได้รับการเก็บรักษาอยู่ในพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระนครคีรี มาแต่เดิม