พระนครคีรี

ข่าวสาร


ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารพระนครคีรี

Feature box title #1
ชมพระนครคีรีด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น PNK GUIDE...

       แอพพลิเคชั่น PNK GUIDE จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสถานที่และโบราณวัตถุของพระนครคีรี (phranakhonkhiri) โดยมีการรวบรวมประวัติโดยย่อของสถานที่ต่างๆจัด...

Feature box title #1
150 ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎพ...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี กรมศิลปากร  ได้จัดงาน “150 ปีแห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว&rdq...